(34) 617 634 090
info@envallcooperativa.cat

Jornada de treball voluntari


Vine a fer els revestiments exteriors de Casa Bigodé

Horari de la jornada de treball

10 h Breu explicació i inici de la feina

14h Pausa per dinar

17 h Fi de la jornada

Construïm habitatge cooperatiu!

Inscripcions a info@envallcooperativa.cat