(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Jornada d'habitatge al món rural - 19 d'abril


L'economia social, una oportunitat d'accés a l'habitatge

10.00h reHabitar Envall, habitatge cooperatiu en cessió d'ús al món rural

10.50h Reviure el Solanell i la fàbrica del Catllar

11.40h DESCANS

12.00h L'escalabilitat de l'habitatge cooperatiu en règim d'ús al món rural

12.50h Taula rodona: Josep Plasencia (Envall Coop), Saül Garreta (reviure El Solanell), Lali Daví i Pol Massoni (La Col Arquitectura Cooperativa i Fundació La Dinamo)

14.00h  DINAR

15.30h Taller pràctic

19.00h  CLOENDA

Inscriu-te info@envallcooperativa.cat!