(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Objectius


ENVALL COOP persegueix un doble objectiu: rehabilitar i rehabitar el poble d’Envall.

Volem facilitar a les sòcies i socis l'accés a un habitatge de caràcter social, econòmic i ambientalment sostenible; i per mitjà del seu treball, prestar serveis i elaborar elements relacionats amb els habitatges i altres edificacions per facilitar l’establiment d’un determinat percentatge de socis i sòcies al poble.

El nostre projecte és Rehabitar Envall, un projecte col·lectiu, no especulatiu, participatiu, autogestionat i solidari.

Per nosaltres és tant important la recuperació arquitectònica del poble com la seva revitalització social i la generació d’activitat econòmica local, per això volem generar activitat econòmica per contribuir a la fixació de gent al poble i al territori proper. Volem un poble rehabilitat i amb vida.

Hi ha hagut nombroses iniciatives de recuperació de pobles abandonats al Pirineu des dels anys 80, però poques han aconseguit continuïtat fora de l’àmbit familiar i encara que han estat la llavor de la recuperació arquitectònica de molts pobles no han aconseguit de fixar gent al territori. Molts pobles de muntanya s’han consolidat i han evitat les greus conseqüències de l’abandonament pel manteniment de les cases com a segones residències, però en aquestes cases poques setmanes a l’any els focs estan encesos.

La nostra iniciativa volem que esdevingui un exemple de com recuperar un poble d’una zona rural, però no només arquitectònicament, sinó també socioeconòmicament, una experiència que es pugui donar a conèixer, millorar i extrapolar a d’altres territoris amb característiques semblants.

També estem compromesos en la formació i difusió del cooperativisme social.