(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Participació


ENVALL COOP treballlem de forma col·lectiva: el procés de presa de decisions es fa per mitjà de l’Assembla General de tots els socis i sòcies, on s’hi aporta la veu de totes les seccions integrades a la Cooperativa.

Hi ha tres tipus de sòcies: d’habitatge amb dret a ús, sòcies treballadores i sòcies col·laboradores.

Els requisits per ser soci i sòcia, així com els procés d’admissió i tots els drets i deures dels socis i sòcies estan definits als nostres Estatuts i al Reglament del Règim intern.