(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

La cooperativa de treball


L’altra secció d’ENVALL COOP és la de treball, on les persones sòcies poden desenvolupar la seva activitat laboral.

Aquesta secció té un doble propòsit: dur a terme la rehabilitació del poble i generar treball, per aconseguir abaratir els costos, minimitzar la inversió en construcció dels habitatges i crear economia local per fer viable l’establiment i fixació de gent al poble d’Envall.

Això no vol dir que tots els socis i sòcies d’habitatge hagin de treballar a la Cooperativa, ni que tots els socis i sòcies treballadores hagin de tenir un habitatge en cessió d’ús o hagin de viure a Envall.