(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

La història


Envall és un petit poble situat a la Vall Fosca (municipi de La Torre de Capdella), comarca del Pallars Jussà.

Sabem que el lloc d’Envall pot ser identificat amb el topònim Invalle, on l’any 834 se situen unes terres que foren venudes per Levesind a la congregació del monestir d’Alaó per dos sous. Envall es correspondria amb el lloc d’Invalle de la interpolació de l’auctoritas de l’acta fundacional del monestir de Gerri.

Envall, com molts altres del Pirineu, va quedar completament deshabitat a finals dels anys 70 del s. XX com conseqüència de l’èxode rural cap les ciutats. Però el 2002 va tornar a tenir nous habitants, malgrat que 30 anys d’abandó van deixar el poble en unes condicions més que precàries, amb gairebé totes les cases en runes.

Avui Envall compta amb 6 habitants permanents, amb dues cases obertes tot l’any i una tercera que funciona de segona residència.