(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Dolmen de la Cabaneta


El Dolmen d’Envall va ser reconegut per primera vegada l’any 2007 per veïns i veïnes d’Envall i el 2008 se'n va comunicar la seva existència a la DG de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

És el primer sepulcre prehistòric o megalític d’aquestes característiques documentat en tot el terme municipal de Torre de Capdella i presenta les característiques habituals de les “Cambres pirinenques”.

Els elements constitutius d'aquests monuments prehistòrics són la cambra central, que allotjava el sepulcre, que s'hi accedia per un corredor; el sepulcre, que era completat per un túmul que encerclava la cambra central i que contribuïa a atorgar visibilitat al conjunt de la tomba. Normalment cada dolmen era emprat en diverses ocasions.

Els indicis dels quals es disposa fan pensar que moltes d’elles van ser construïdes entre el final del Neolític i principis de l’Edat del Bronze, és a dir entre fa poc més de 5.000 anys i fins fa uns 4.000 anys