(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Associació EnvallFosca


L’Associació Cultural pel Desenvolupament ENVALL FOSCA (ACD Envall Fosca) som una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius principals promoure el desenvolupament social i cultural d’Envall i vetllar per la recuperació del patrimoni arquitectònic, artístic i natural del poble i el seu entorn.

Vam iniciar l'activitat amb l’organització de Camps de Treball Internacionals, vinculats a la Secretaria General de Joventut. Entre el 2004 i el 2007 vam organitzar fins a 4 edicions de Work Camps, on hi participaven 25 joves de diversos països del món per col·laborar en la neteja i condicionament dels equipaments públics del poble.

Paral·lelament, també hem organitzat diversos tallers de construcció en tècniques tradicionals (pedra seca), en col·laboració amb les entitats ESPAI PARAL·LEL i ESFA (associacions d’estudiants d’arquitectura), on els i les participants posaven en pràctica els coneixements teòrics adquirits a la carrera a través de la reconstrucció de murs, arcades i escales de pedra seca.

L'any 2009 l'associació va aconseguir un contracte d’arrendament de l’església de Sant Jaume d’Envall amb el Bisbat de la Seu d’Urgell, per tal de cercar finançament per a rehabilitar l’edifici. Vam redactar el projecte de rehabilitació de l’església i vam demanar vàries subvencions a l’administració per poder fer front a les obres de recuperació de l’immoble, però, malauradament, no es va aconseguir finançament. No obstant, amb la col·laboració desinteressada de l’associació i dels habitants del poble es van fer algunes actuacions per a aturar la progressiva degradació d’algunes parets i es va reconstruir la façana sud-oest i un arc de la nau.

L’any 2008 l’entitat va executar el projecte de recuperació elements patrimonials d’Envall, gràcies al finançament rebut del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es van recuperar 3 camins antics que fins llavors estaven impracticables: el que uneix Envall amb la Pobleta de Bellveí, d’Envall al terme de Ruixou i d’Envall al Dolmen de la Cabaneta. També es va desbrossar el voltant del Dolmen de la Cabaneta, descobert per un soci de l’ACD Envall Fosca i habitant del poble, i se’n va fer un estudi arqueològic.

El mateix 2008 l’associació va obtenir finançament de l’AGAUR i del Consell Comarcal del Pallars Jussà per dur a terme el projecte de Revitalització dels pobles deshabitats del Pallars Jussà.