(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

La primera fase de reHabitar Envall


La realitat del món rural fa que dia d'avui les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús encara siguin un fet insòlit, i el desconeixement i les particularitats de la vida a la muntanya fan que no sigui fàcil trobar sòcies cooperativistes. Per aquesta raó ens hem plantejat un pas previ: la rehabilitació de Casa Bigodé com a centre de promoció d’ENVALL COOP però també com a centre de formació reglat i amb la possibilitat de poder-se utilitzar com a refugi.

Casa Bigodé és una de les cases més grans del poble. Era un antic paller (que també havia estat casa) de gairebé 160 m2, que actualment es troba en ruïnes i que, per la seva situació, no és la més òptima per albergar habitatges ja que té molt poques hores d’exposició al sol. En canvi, és ideal per a magatzem, aules i espais multifuncionals.

Es preveu rehabilitar Casa Bigodé perquè esdevingui un equipament d’ENVALL COOP, la seu social i administrativa i un espai de promoció econòmica i social del poble i del projecte reHabitar Envall, també un espai destinat a la formació (centre col·laborador del SOC i d’Universitats) i que, al mateix temps, pugui funcionar de refugi.

Els espais de l’edifici es dividiran segons els usos, de manera que aquests es puguin independitzar i/o utilitzar per diferents usuaris simultàniament i perquè esdevingui un edifici multifuncional.

Els baixos albergaran una aula, un taller i un magatzem; la planta primera constarà d’una sala gran, cuina, rebost, serveis i despatx; i el sotacoberta serà l’espai d’habitacions i dutxes.