(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Centre de formació


Casa Bigodé vol esdevenir una escola de formació, on el camp de pràctiques dels cursos serà el mateix poble i la rehabilitació d’habitatges en cessió d’ús.

Disposarà d'una aula de 30 m2, taller i magatzem de material per a realitzar cursos, tot i que també es podran emprar la resta d'espais per a l'allotjament i els àpats.

Un cop construïda, iniciarem els tràmits per esdeve nir centre col·laborador del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), la qual cosa permetrà impartir diversos cursos homologats com:

- Certificats de Professionalitat: principalment de la família de la construcció i d’altres adaptats a les particularitats del projecte i de l’entorn geogràfic com construcció en pedra natural, direcció d’obra i replanteig, guarda de refugi, incendis i medi natural, etc.

- Projectes singulars: es dissenyarà un curs adaptat a les singularitats del projecte reHabitar Envall, com seria la Rehabilitació d’edificis, la construcció en fusta o la edificació bioclimàtica.

- Formació contínua: sota aquest finançament o a través de la Fundació Tripartita es poden realitzar cursos específics per a treballadores en actiu de la branca de la construcció, rehabilitació, càlcul d’estructures, instal·lacions, etc.

- Aula oberta universitària: cursos emmarcats dins del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), destinats a universitaris i graduats en la línia de recerca i pràctica de projectes arquitectònics i urbanístics de revitalització de pobles abandonats.

- Altres cursos: cursos d’inserció social vinculats a l'educació, com els PQPI o, fins i tot, una oferta de cursos dirigits a escolars, com crèdits de síntesi, aula-natura o similars.