(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Promoció de reHabitar Envall


Casa Bigodé serà la seu administrativa i social d’ENVALL COOP i el centre de promoció del projecte reHabitar Envall.

Aquí es desenvoluparà el funcionament ordinari de la Cooperativa, tant de l’activitat del treball associat com de l’administració de la mateixa. També s'hi durà a terme la seva activitat social: reunions, juntes, assemblees generals, altres activitats que puguin organitzar els socis, etc.

Alhora, actuarà de centre de promoció de reHabitar Envall perquè la seva rehabilitació servirà d’exemple per difondre el projecte d’ENVALL COOP, tant a través de la construcció el propi edifici com de la realització de cursos i activitats relacionades amb la rehabilitació del poble.