(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

ReHabitar Envall, el projecte


reHabitar Envall és el projecte d'ENVALL COOP, un projecte de gran embargadura que preveu la rehabilitació de fins a 12 cases, mitjançant la Cooperativa de treball i per mitjà de les aportacions de capital dels i les sòcies i el finançament d’entitats de l’economia social.

El projecte consta de 3 fases, en funció de la demanda i del nombre de sòcies i pot arribar a construir fins a 2.700 m2 habitables.

Tot i que avui Envall es troba majoritàriament en ruïnes, excepte 3 cases noves que s’han rehabilitat en els darrers anys, reHabitar Envall pretén una reconstrucció i recuperació de l’esperit tradicional del poble, en funció de les necessitats i del mode de vida actual: menys necessitat d’espais destinats a la pagesia (pallers i corrals) i més necessitat d’espai públic (places).

La primera fase del projecte és la rehabilitació de Casa Bigodé com a espai formatiu, refugi i centre d’ENVALL COOP. Posteriorment, es preveuen dues fases de 4 habitatges unifamiliars per cada promoció, més les pertinents edificacions permutades, en total 12 edificis.