(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

La rehabilitació dels edificis


La rehabilitació d'Envall es farà cercant l'arquitectura tradicional del propi poble i sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, amb l'objectiu de reconvertir les actuals ruïnes en habitatges familiars d'estil rústic i confortable i totalment adaptades a les condicions climàtiques del Pirineu.

Es preveuen 3 fases, dues de les quals corresponen a la construcció d'habitatges, situats al nucli central del poble. L'altra fase és la rehabilitció de Casa Bigodé.

En total es construïran 8 habitatges, quatre en cada fase, i tres locals. Cada habitatge tindrà planta baixa, primera planta i sotacoberta, amb una superfície aproximada de 60 m2 per planta (uns 120 m2) habitables en total.

També es preveu la construcció de 3 locals amb un ús divers. En un d'aquests locals s'hi instal·là la caldera comunitària de biomassa per a la calefacció i ACS, que funcionarà com un "district heating" per tots els habitatge previstos.

Amb l'objectiu d'oxigenar l'urbanisme de la zona a construir, no edificarem la totalitat de la superfície edificable, per tal de destinar àrea deixar places públiques que faran la funció d'obertura i oferiran més llum i espai als habitatges, alhora que Envall recuperarà zones de joc pels infants i de sociabilització.

La tipologia constructiva de cada habitatge serà rústica: façanes revestides amb pedra del poble reutilitzada, forjats amb vigues de fusta dels boscos propers, cobertes amb estrucrura de fusta del país i teula àrab, terres de gres rústic, finestres de pi, portes d'estil català amb fusta matxembrada de pi massís, vidres de finestres climalit 4/14/4 de baixa emissivitat, labavos i cuina enrajolats, dipòsit acumulador d'aigua per a l'ACS i la calefacció, radiadors, etc.

Des d'ENVALL COOP estem compromesos amb la bioconstrucció, per això es reutilitzaran i aprofitaran els recursos propis i materials que el poble ens ofereix i també de la zona: les bigues seran tallades en lluna als boscos propers, els dintells seran bigues antigues recuperades i la pedra dels antics edificis avui enrunats es farà servir per les façanes.

Finançament: per poder accedir a un habitatge caldrà fe-se sòcia d'ENVALL COOP, aportar una quota d'entrada (aportació de capital inicial) i pagar les quotes mensuals.